Giá gà trắng

Chính phủ Trung Quốc đang ra sức dẹp bớt các chợ bán gia cầm sống

-

Giá Gà trắng tại miền Nam ngày 14/7/2020: giá Gà tăng 1000 đồng/kg do biểu gà to tại khu vực này không còn nhiều

-

Giá Gà trắng tại miền Bắc ngày 14/7/2020: giá Gà tiếp tục tăng tốt do nguồn cung tại trại dân lẫn công ty đều không dồi dào

-

Bảng giá Gà đông lạnh tại Brazil ngày 14/07/2020

-

Giá Gà trắng tại Bình Dương ngày 13/7/2020: giá Gà quay đầu tăng nhờ biểu gà to trong dân không còn nhiều

-

Giá Gà trắng tại miền Bắc ngày 13/7/2020: giá Gà tăng trở lại nhờ nguồn cung tại các công ty ít hơn trước

-

Giám sát giá Chăn nuôi tuần 03/7/2020-09/7/2020

-

Giá gà trắng tại miền Bắc quay đầu giảm từ đầu tuần do thời tiết nắng nóng khiến tiêu thụ nội vùng sụt giảm (đồng/con)

-

Thị trường Chăn nuôi (03/7/2020-09/07/2020):Giá Gà trắng tại miền Bắc quay đầu giảm từ đầu tuần do thời tiết nắng nóng khiến tiêu thụ nội vùng sụt giảm

-

Giá Gà trắng tại miền Bắc ngày 10/7/2020: giao dịch Gà tiếp tục ảm đạm khi thời tiết nắng nóng kéo dài

-

Giá Gà trắng tại Bình Dương ngày 10/7/2020: giá Gà tiếp tục giảm mạnh do gà biểu to trong dân đẩy ra nhiều hơn

-

Bảng giá Gà đông lạnh tại Brazil ngày 10/07/2020

-

Chăn nuôi tháng 06/2020 - Giá Gà tại miền Nam tăng mạnh vào 3 tuần đầu của tháng 6 do biểu Gà nội vùng ngày càng bé lại

-

Giá Gà trắng tại miền Nam ngày 09/7/2020: giá Gà tiếp tục giảm nhẹ do nguồn cung gà dồi dào hơn trước

-

Bảng giá Gà đông lạnh tại Brazil ngày 09/07/2020

-

Thị trường chăn nuôi 08/7/2020: giá Heo có xu hướng đi ngang vì thiếu các trợ lực về cầu tiêu thụ

-

Giá Gà trắng tại Bình Dương ngày 08/7/2020: giá Gà giảm nhẹ do biểu gà trên 3kg/con đẩy ra thị trường nhiều hơn

-

Giá Gà trắng tại miền Bắc ngày 08/7/2020: giá Gà bị chững lại do tiêu thụ yếu kém

-

Hà Nội không cho nuôi gia súc, gia cầm ở các quận nội thành

- Với tỉ lệ 100% đại biểu tán thành, HĐND thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết quy định không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các quận nội thành và một số phường, thị trấn

Bảng giá Gà đông lạnh tại Brazil ngày 08/07/2020

-

Giá Gà ta lai tại Chương Mỹ ngày 07/7/2020: giá Gà quay đầu giảm do chênh lệch cung cầu

-

Giá Gà trắng tại miền Bắc ngày 07/7/2020: giá Gà tiếp tục giảm nhẹ do tiêu thụ nội vùng yếu kém

-

Giá Gà trắng tại Bình Dương ngày 06/7/2020: giá Gà tiếp tục tăng nhờ tiêu thụ nội vùng và hàng gom đi Cam tốt hơn

-

Giá Gà trắng tại miền Bắc ngày 06/7/2020: giá Gà tiếp tục giảm nhẹ do tiêu thụ nội vùng ảm đạm

-

Giám sát giá Chăn nuôi tuần 26/6/2020-02/7/2020

-

Giá Gà trắng tại miền Bắc sẽ có xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ do nguồn cung từ các công ty ra nhiều hơn

-

Giá Gà trắng tại miền Bắc ngày 03/7/2020: giá Gà tiếp tục giảm do nguồn cung Gà từ các công ty đẩy ra nhiều hơn

-

Bảng giá Gà đông lạnh tại Brazil ngày 03/07/2020

-

Giá Gà trắng tại miền Bắc ngày 02/7/2020: giá Gà tại một số công ty lớn quay đầu giảm nhẹ do lượng Gà tại công ty đẩy ra nhiều hơn

-

Bảng giá Gà đông lạnh tại Brazil ngày 02/07/2020

-