Giám sát xuất khẩu - nhập khẩu

Trong 4 ngày đầu tháng 8/2020, lượng heo sống nhập về Việt Nam gần bằng lượng về của cả tháng 6

-

Lượng thịt heo đã qua giết mổ nhập về Việt Nam tính từ 1/7-28/7/2020 tăng tới 67% so với cả tháng 6

-

Top 5 thị trường xuất khẩu thịt gia cầm lớn nhất sang Việt Nam tính từ 1/2020-28/7/2020 (tấn)

-

Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu thịt gia cầm lớn nhất về Việt Nam tính từ 1/2020-28/7/2020 (tấn)

-

Lượng thịt trâu/bò đã qua giết mổ nhập khẩu về Việt Nam kể ngày 01/01-21/7/2020 tăng 26.2% so với 7 tháng đầu năm 2019

-

Top 5 thị trường xuất khẩu thịt heo lớn nhất sang Việt Nam từ 1/7/2020-21/7/2020

-

Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu thịt Heo lớn nhất về Việt Nam từ 1/7/2020-14/7/2020

-

Trong tuần từ 8/7-14/7, lượng Heo sống nhập về Việt Nam ước đạt hơn 15.2 nghìn con, cao gấp hơn 2 lần so với tuần đầu tháng

-

Trong tuần đầu tháng 7, lượng heo sống nhập về đạt hơn 6500 con, trong đó toàn bộ là heo nhập về nhằm mục đích giết mổ

-

Nhập khẩu thịt Heo trong tháng 6 ước đạt hơn 5 nghìn tấn, tăng gần 25% so với tháng trước.

-

Lượng chân và phụ phẩm từ Heo nhập khẩu về Việt Nam tính từ đầu năm đến ngày 23/6 ước đạt hơn 40,000 tấn, tăng 42,8% so với 6 tháng đầu năm 2019

-

Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu thịt Gia cầm lớn nhất về Việt Nam từ 1/2020-16/6/2020 (nghìn tấn)

-

Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu thị Heo lớn nhất về Việt Nam từ 1/2020-16/6/2020 (Tấn)

-

Lượng thịt Trâu/bò nhập khẩu về Việt Nam tính từ đầu năm đến 16/6/2020, ước đạt gần 47,5 nghìn tấn

-

Lượng Heo sống nhập về Việt Nam tăng mạnh trong nửa đầu tháng 6, trong đó có cả heo giống và heo đưa về giết mổ

-

5 tháng đầu năm 2020: Canada giữ vị trí đứng đầu về lượng thịt Heo xuất khẩu sang Việt Nam

-

Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu thịt Heo lớn nhất về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020

-