Chuyển động thị trường

agromonitor

Nhu cầu tiêu thụ có xu hướng tăng nhẹ trong khi nguồn cung gà trắng ra thị trường giảm khiến giá gà trắng tại miền Bắc được điều chỉnh tăng nhẹ trong tuần qua

agromonitor

Heo đi biên khó khăn cộng với giao dịch nội địa trầm lắng,khiến giá heo công ty tại miền Bắc được điều chỉnh giảm nhẹ vào cuối tuần qua

agromonitor

Nguồn cung gà trắng tại miền Bắc có chiều hướng giảm, đẩy giá gà trắng tiếp tục được điều chỉnh tăng trong tuần qua

agromonitor

Trên một số tỉnh biên giới phía Bắc heo có xu hướng được trở lại, cùng với nhu cầu đóng heo đi miền Trung tiêu thụ hỗ trợ đẩy giá heo hơi tại miền Bắc liên tục được điểu chỉnh tăng trong tuần qua

agromonitor

Cung tiếp tục vượt cầu, khiến giá gà trắng tại miền Bắc liên tiếp được điều chỉnh giảm trong tuần qua

agromonitor

Thị trường heo hơi tuần này tiếp tục trầm lắng do thiếu các trợ lực về cầu tiêu thụ ở cả kênh nội địa lẫn lên xuất biên mậu

agromonitor

Tại Đồng Nai người chăn nuôi có xu hướng đẩy hàng ra thị trường nhiều hơn khiến giá heo dân liên tiếp được điều chỉnh giảm trong tuần qua.

agromonitor

Tuần qua, giá heo hơi nội địa tiếp tục giữ ổn định, thị trường chưa có nhiều biến động

agromonitor

Nguồn cung gà trắng có dấu hiệu cải thiện, kéo giá gà trắng tại miền Bắc giảm nhẹ trong tuần qua

agromonitor

Nhu cầu đóng heo đi biên tăng kéo giá heo công ty miền Bắc điều chỉnh tăng trong tuần qua.

agromonitor

Giá gà trắng tại miền Bắc tiếp tục duy trì ở mức cao do thiếu hụt nguồn cung gà ra thị trường

agromonitor

Tình hình trên biên vẫn rất trầm lắng khiến giá heo hơi nội địa tuần này có xu hướng giảm nhẹ.

agromonitor

Tình hình trên biên kiểm soát chặt, kéo giá heo hơi nội địa tuần này tiếp tục giảm nhẹ

agromonitor

Không còn xu hướng tích cực như những tuần trước, tuần này, giá heo hơi nội địa quay đầu giảm, mức thấp nhất còn 35,000 đồng/kg

agromonitor

Chênh lệch giá giữa 2 miền doãng rộng, gà trắng từ miền Nam được gom đưa ra miền Bắc để tiêu thụ

agromonitor

Tiếp diễn xu hướng tích cực, cả giá heo công ty và heo tại các trại dân tại cả 3 miền Bắc – Trung- Nam tăng liên tục trong tuần qua

agromonitor

Do thiếu các yếu tố trợ lực từ phía cầu, kéo giá gà trắng tại miền Bắc giảm 1.000 đồng/kg trong tuần qua

agromonitor

Giá gà trắng và gà màu tại miền Bắc giữ ổn định do thiếu các yếu tố trợ lực từ phía tiêu dùng

agromonitor

Xuất khẩu biên mậu lẫn tiêu thụ nội địa chậm, khiến giá heo hơi tuần này tiếp tục ổn định ở mức thấp

agromonitor

Giá gà trắng tại miền Bắc vẫn giữ ổn định do nguồn cung dư so với nhu cầu