Lượng thịt, chân và phụ phẩm từ Heo nhập khẩu về Việt Nam trong 4 tháng đầu năm tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2019 (ĐVT: Tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí