Trong 21 ngày đầu tháng 7, nhập khẩu thịt Heo đã qua giết mổ về cảng khu vực miền Nam chiếm tỷ trọng trên 55% tổng lượng nhập về Việt Nam (Tấn)

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí