Brazil beef exporter, UK pork plant suspend meat shipments to China

China customs said a Brazilian beef exporter and a UK pork plant have suspended exports due to coronavirus infections

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí