China breeds giant pigs the size of polar bears as African swine fever causes pork shortage

In a farm deep in a southern region of China lives a very big pig that is as heavy as a polar bear.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí