China to produce 48 mln tons of pork in 2020

China will see an increase in pork output this year amid government measures to restore hog production, a report showed

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí