Chinas state reserve to release 20,000 tonnes of frozen pork on feb 14 - government notice

SHANGHAI, Feb 12 (Reuters) - Chinas state reserve will release 20,000 tonnes of frozen pork on Feb. 14, according to a notice published on Wednesday by the government. (Reporting by Josh Horwitz and Cheng Leng, editing by Louise Heavens)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí