Công văn số 10/BCĐDTLCP của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch tả châu Phi ban hành ngày 16/10/2019 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở đảm bảo dịch bệnh không lây lan

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí