Giá gà màu tại miền Bắc, miền Nam ngày 11/3/2019

Đối với gà màu, giá giao dịch 2 miền lại có điều chỉnh trái chiều, tăng ở miền Bắc và giảm ở miền Nam. Cụ thể, tại miền Bắc, tăng 2.000 đồng/kg, nâng giá giao dịch lên 32.000 đồng/kg; còn tại miền Nam, sau khi giảm 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, giá gà cũng còn ngang bằng với miền Bắc, 32.000 đồng/kg.

Tin miễn phí