Giá Gà trắng tại Bình Dương ngày 30/6/2020: giá Gà tiếp tục giảm nhẹ do chênh lệch cung cầu nội vùng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí