Giá Gà trắng tại các công ty miền Nam sụt giảm liên tục khiến giá Gà trong dân cũng bị ảnh hưởng theo

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí