Giá gà trắng tại miền Bắc giảm liên tục do ảnh hưởng của virus corona nên tất cả học sinh, sinh viên ở Hà Nội và Hồ Chí Minh được nghỉ thêm 1 tuần khiến cho nhu cầu tiêu thụ khá yếu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí