Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 09/10/2019: giá gà tiếp tục tăng do biểu gà công ty lẫn gà dân vẫn khá nhỏ cộng với nhu cầu tiêu thụ tăng

Tại thị trường miền Bắc, do biểu gà công ty lẫn gà dân vẫn khá nhỏ cộng với nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên giá gà trắng khu vực này tiếp tục tăng lên mức phổ biến 28-29.000 đồng/kg. Trước đó, theo tính toán của thương nhân với biểu gà và tồn kho gà hiện tại thì giá trắng tại miền Bắc hôm nay có thể điều chỉnh tăng tiếp 1.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do giá gà miền Nam rẻ cho cả gà trắng và gà màu nên các doanh nghiệp lớn lo ngại gà miền Nam sẽ đưa ra Bắc nhiều hơn nên giá chỉ điều chỉnh tăng nhẹ vào hôm nay.

Tin miễn phí