Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 09/10/2019: giá gà tiếp tục tăng do biểu gà công ty lẫn gà dân vẫn khá nhỏ cộng với nhu cầu tiêu thụ tăng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí