Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 11/02/2020: giá gà tiếp tục tăng do biểu gà to trong dân giữ lại trong và sau tết đã bán vãn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí