Giá gà trắng tại miền Bắc ngày 12/02/2020: giá gà tuy có điều chỉnh tăng nhưng có chiết khấu từ công ty nên giá thực tế không thay đổi

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí