Giá Gà trắng tại miền Bắc ngày 22/5/2020: Tiêu thụ nội vùng hồi phục hỗ trợ giá Gà tăng nhẹ

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí