Giá Gà trắng tại miền Bắc ngày 26/5/2020: giá Gà có xu hướng chững lại do tiêu thụ nội vùng chậm hơn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí