Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 14/02/2020: giá heo dân không giảm thêm như giá công ty do nguồn vung heo miền Bắc khan hiếm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí