Giá heo hơi tại miền Bắc ngày 21/3/2019

Tại miền Bắc Việt Nam, dịch tả châu Phi vẫn tiếp tục nổ mạnh tại những tỉnh đã công bố dịch, trong đó ghi nhận cả ở những trại có quy mô trên 100 nái và 1000 thịt, gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi. Giá heo tại miền Bắc hôm nay được giao dịch phổ biến quanh mức 33-35.000 đồng/kg, cá biệt có nơi giá xuống dưới 30.000 đồng/kg

Tin miễn phí