Giá Heo hơi tại miền Tây ngày 30/6/2020: Giá nhích tăng thêm, dân giữ heo chờ giá

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí