Giá heo hơi tại miền Tây ngày 8/3/2019

Tại miền Tây, nguồn cung heo dân giảm mạnh nhưng do tiêu thụ cũng giảm nên giá heo bị ép còn phổ biến 44-46.000 đồng/kg.

Tin miễn phí