Giá heo hơi tại miền Trung ngày 22/3/2019

Tại miền Trung và miền Nam, giá heo dân cũng còn phổ biến 33-38.000 đồng/kg, xuống dưới giá thành chăn nuôi.

Tin miễn phí