Giá heo tại khắp các vùng tiếp tục giảm thêm trong tuần này khi dân vẫn đẩy mạnh bán ra, gồm cả lượng heo đưa vào đầu cơ trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí