Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 11/3-15/3

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

11/03

12/03

13/03

14/03

Heo công ty

Đồng Nai

46.500

45.500

44.500

44.500

44.500

Miền Trung

44.500-45.500

43.500-44.500

43.500-44.500

43.500-44.500

43.500-44.500

Miền Bắc

40.000-41.000

39.000-40.000

39.000-40.000

38.000-39.000

38.000-39.000

Miền Tây

47.000

46.000

45.000

45.000

45.000

Heo dân

Đồng Nai

46.000-48.000

43.000-45.000

43.000-45.000

41.000-44.000

41.000-44.000

Thái Bình

38.000-40.000

34.000-37.000

34.000-37.000

34.000-37.000

34.000-37.000

Bắc Giang

40.000-41.000

35.000-38.000

35.000-38.000

35.000-38.000

35.000-38.000

Tiền Giang

44.000-47.000

44.000-45.000

44.000-45.000

44.000-45.000

42.000-44.000

Bến Tre

44.000-47.000

44.000-45.000

44.000-45.000

44.000-45.000

41.000-44.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp