Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 25/2-1/3

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

25/02

26/02

27/02

28/02

Heo công ty

Đồng Nai

53.000-54.000

53.000-54.000

52.500

52.500

51.500

Miền Trung

51.000-52.000

51.000-52.000

49.500-50.500

49.500-50.500

48.500-49.500

Miền Bắc

45.500-46.000

44.500-45.000

44.500-45.000

44.500-45.000

44.500-45.000

Miền Tây

54.500

54.500

53.500

53.500

53.500

Heo dân

Đồng Nai

51.000-54.000

50.000-53.000

50.000-53.000

50.000-53.000

49.000-51.000

Thái Bình

44.000-46.000

41.000-42.000

40.000-42.000

40.000-42.000

40.000-42.000

Bắc Giang

42.000-46.000

42.000-44.000

41.000-42.000

41.000-42.000

41.000-42.000

Tiền Giang

52.000-54.000

50.000-52.000

50.000-52.000

49.000-50.000

49.000-50.000

Bến Tre

52.000-54.000

50.000-52.000

50.000-52.000

47.000-50.000

47.000-50.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp