Giao dịch gà màu tại cả 2 miền đều có diễn biến tươi sáng hơn nhờ nhu cầu tiêu thụ trôi hơn (đồng/kg)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí