Giao dịch Heo hơi tại chợ Ngọc Lũ ngày 30/6/2020: Chợ bán trung bình do lượng heo về nhiều hơn hôm qua

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí