Giao dịch tại chợ Ngọc Lũ ngày 25/5/2020: Chợ bán chậm do khách về ít

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí