Hà Nội: Dịch bệnh tả lợn châu Phi phát sinh tại 43 hộ chăn nuôi

Lũy kế từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên đến 1/12, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 32.949 hộ chăn nuôi (chiếm 40,8% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi)/449 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 543.462 con, với trọng lượng 37.136 tấn.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí