Kể từ 1/2020-12/5/2020: Lượng thịt Heo nhập khẩu về các cảng miền Nam chiếm 68% tổng lượng về (Đvt: tấn)

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí