Lượng chân và phụ phẩm từ Heo nhập khẩu về Việt Nam tính từ đầu năm đến ngày 23/6 ước đạt hơn 40,000 tấn, tăng 42,8% so với 6 tháng đầu năm 2019

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí