Lượng Gà con DOC 1 ngày tuổi dự kiến đưa vào nuôi thả tại miền Nam năm 2018-2020 (con/tháng)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí