Lượng heo từ miền Trung và miền Nam ra miền Bắc có thể giảm lại kể từ giữa tuần này

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí