Lượng thịt trâu/bò đã qua giết mổ nhập khẩu về Việt Nam kể ngày 01/01-21/7/2020 tăng 26.2% so với 7 tháng đầu năm 2019

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí