Một số công ty bị đứt nguồn cung tạm thời nên không có gà bán ra kéo giá gà trắng tại miền Nam tăng mạnh vào cuối tuần

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí