Năm 2020 chăn nuôi gia cầm đặt mục tiêu tăng trưởng 11%

Sau khi tăng trưởng 16,5% lên xấp xỉ 500 triệu con gia cầm năm 2019, chăn nuôi gia cầm vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm nay, song điều chỉnh còn 11%

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí