Ngăn chặn cúm gia cầm H5N6, Philippines tiêu hủy gần 39,000 con gà

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí