Nghệ An dịch tả lợn châu Phi đã lây lan sang tất cả các huyện, thị

Tính đến ngày 5/10, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 21/21 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí