Nhà máy thịt Gia cầm của JBS SA, Brazil buộc phải đóng cửa do công nhân ở đây có kết quả dương tính với virus Corona

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí