Nhập khẩu thịt heo 8 tháng đầu năm tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước (tấn)

Thống kê từ hải quan cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu 18.000 tấn thịt heo, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nhưng thịt heo nhập khẩu vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng lượng thịt tiêu thụ và cũng thấp hơn nhiều so với thịt gà nhập khẩu (đạt khoảng 200.000 tấn cho 8 tháng đầu năm).

Lượng thịt heo nhập khẩu về Việt Nam từ 01/2018-8/2019 (tấn)

Tin miễn phí