Ninh Thuận - tỉnh cuối cùng công bố dịch tả châu Phi

Mặc dù có nhiều biện pháp ngăn ngừa nhưng đến nay Ninh Thuận cũng đã xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí