PHÁT HÀNH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI 2019 VÀ TRIỂN VỌNG 2020

Ngày 16/12/2019, AgroMonitor chính thức phát hành Báo cáo Thường niên Thị trường Chăn nuôi 2019 & Triển vọng 2020. Báo cáo có độ dài 85 trang phân tích và dữ liệu, chia thành 4 phần nội dung chính.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí