Reuters: Trung Quốc thừa nhận có nhiều thiếu sót trong việc kiểm soát và ngăn chặn dịch tả châu Phi

Reuters dẫn nguồn tin từ Quốc vụ viện Trung Quốc vào hôm qua cho biết, Trung Quốc thừa nhận có nhiều thiếu sót trong việc kiểm soát và ngăn chặn dịch tả châu Phi dẫn tới việc bùng nổ dịch trên phạm vi cả nước và cho tới nay vẫn còn phức tạp và nghiêm trọng. Trong thời gian tới để kiểm soát dịch bệnh tốt hơn, Quốc vụ viện Trung Quốc sẽ khuyến khích chính quyền địa phương và các Bộ liên quan phát triển chăn nuôi heo theo quy mô lớn, giảm số lượng các trang trại nhỏ để cải thiện an toàn sinh học trong chăn nuôi. Theo đó, chính phủ sẽ hỗ trợ cho các trang trại chăn nuôi quy mô lớn ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và khuyến khích mở rộng chăn nuôi tại các khu vực tiêu thụ chính để cải thiện khả năng cung ứng.

Tin miễn phí