Reuters: Trung Quốc tiếp tục bán đấu giá 10,000 tấn thịt heo từ kho dự trữ quốc gia vào ngày 23/4

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí