Số liệu thống kê 1/1/2020, Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc là 2 khu vực có tổng đàn heo lớn nhất cả nước, chiếm 47,3% tổng đàn chăn nuôi

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí