Tại Châu Âu, các nhà máy giết mổ/đóng gói thịt vẫn đang đối mặt với việc đóng cửa hoạt động do công nhân nhiễm virus corona

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí