Theo số liệu điều tra chăn nuôi của Tổng cục thống kê ngày 1/1/2020, tổng đàn heo của Việt Nam ước đạt hơn 19.6 triệu con, trong đó gần 2.5 triệu con nái

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí