Thị trường chăn nuôi tuần 29/11/2019-05/12/2019: Nguồn cung gà nội vùng ít hơn trước trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn khá cao, kéo giá gà trắng tại miền Bắc tăng tốt trong tuần này

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí